Kondiční příprava

RadimPosilovna

V kondiční přípravě se zaměřuji na rozvoj všech pohybových schopností, tedy rychlosti, síly, vytrvalosti, koordinace a pohyblivosti. Kondice by měla být součástí přípravy každého výkonnostního a vrcholového sportovce. Moji cílovou skupinou jsou nejčastěji vrcholoví sportovci, ovšem spolupracuji i s kategorií dětí a mládeže. Nejbližší jsou mi rychlostně-silové sporty jako:

  • atletika
  • lední hokej
  • plavání
  • tenis
  • softball

Dvakrát ročně (květen-červen, listopad) pořádám semináře, ve kterých se zaměřuji na stimulaci silových a rychlostních schopností a rozcvičení ve sportu.